Dat concludeert de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) na een verkennend onderzoek bij tien zorginstellingen.

Onder e-health valt het gebruik van het internet en andere technologie om de zorg te ondersteunen

of te verbeteren. Voorbeelden zijn apps en gadgets om gezondheid te meten, het digitaal uitwisselen van medische informatie en het Elektronisch Patiëntendossier.

Tussen september en december ging de inspectie langs bij tien ziekenhuizen en instellingen voor geestelijke gezondheidszorg en gehandicaptenzorg. Twee instellingen konden aantonen dat zij voldeden aan de vastgelegde afspraken voor beveiliging in de zorgsector.

Naarmate zorgaanbieders afhankelijker worden van technologie, wordt het belangrijker om in te spelen op het risico van falende technologie, schrijft de IGJ. Ook benadrukt de inspectie dat de kwaliteit van de zorg door e-health niet in het geding mag komen.

Door: NU.nl 5 reacties