Afdrukken
Categorie: Uncategorised
Hits: 1602

Beoordeling: onwaar

Een Australische parlementaire onderzoekscommissie deed tussen 2012 en 2017 onderzoek naar institutioneel kindermisbruik. De conclusies van hun onderzoek waren bijzonder schokkend: in de loop van decennia werden tienduizenden

Australische kinderen slachtoffer van seksueel misbruik. Instituties, kerken, overheden en andere organisaties schoten ernstig tekort in hun plicht kwetsbare jongeren te beschermen en daders te vervolgen. 

Een van de instellingen in kwestie is de Australische Rooms-Katholieke Kerk.

En volgens samenzweringswebsite Want to Know toonde een van de hoogste kerkfunctionarissen in Australië, aartsbisschop van Melbourne Denis Hart, zich schokkend onberouwvol.

"[Hart] heeft onlangs de uitspraak gedaan, dat seksueel misbruikte kinderen, via de priester (in kwestie..), een 'spirituele ontmoeting' met God kunnen beleven", schrijft Want to Know.

Guido Jonkers van die website wijdde op 2 maart 2018 het stuk, Aartsbisschop: 'Pedofilie is spirituele ontmoeting met God'..!, aan de vermeende uitspraken van de kerkvorst.  "Aartsbisschop Denis Hart blééf volhouden en liet weten dat seksueel misbruik een 'spirituele ontmoeting is met God via de priester'."  Daarmee zei Hart dat het misbruik daarom "van een 'hogere orde' is, dan de strafwetten die voor alle burgers in een land gelden", aldus Jonkers.

Waar komt het vandaan?

Volgens Snopes is het Want to Know-bericht over de opmerkelijke vermeende uitspraak van Hart gebaseerd op een bericht van een beruchte nepnieuwswebsite, Neon Nettle. Dat artikel werd gepubliceerd op 19 augustus 2017, vijf dagen nadat de Australische onderzoekscommissie 85 aanbevelingen presenteerde om institutioneel misbruik aan te pakken.

Het stuk van Neon Nettle verscheen in de maanden die volgden op vele andere (dubieuze) sites. Het maakte klaarblijkelijk pas in maart van dit jaar de oversteek naar Nederland en België.

Waarom klopt het niet?

Aartsbisschop Hart kwam in augustus 2017 inderdaad in het nieuws naar aanleiding van het werk van de onderzoekscommissie, meldde The Guardian. Hij reageerde bij het Australische ABC Radio op een van de aanbevelingen van de commissie. Die vindt dat katholieke geestelijken strafbaar moeten worden gesteld als ze geen melding maken van seksueel misbruik dat wordt bekend door iemand die bij hen te biecht gaat. 

Hart is geen voorstander van die aanpassing. Tegen ABC (en tijdens latere media-optredens) herhaalde hij het standpunt dat hij en drie andere hooggeplaatste kerkfunctionarissen in 2011 innamen: dat de heiligheid van de communicatie met God tijdens de biecht boven de wet dient te staan.

Zelf zou Hart liever naar de gevangenis gaan dan het biechtgeheim - een van de traditionele pijlers van de Rooms-Katholieke Kerk - te schenden.

"We geven toe dat communicatie met God van een hogere orde is", zei hij. "Het is een heilig verbond. Het is iets dat mensen die niet katholiek zijn moeilijk te begrijpen vinden, maar we geloven dat het uiterst, uiterst heilig is, en het maakt in belangrijke mate deel van ons uit."

Hart voegde daaraan toe dat als een biechtganger zegt misbruikt te zijn of iemand te kennen die werd misbruikt, het wel passend is om hen aan te moedigen het buiten de biechtstoel aan een ander te vertellen. Hij zou een jong slachtoffer bijvoorbeeld aansporen een leerkracht op de hoogte te stellen, die wel een wettelijke meldingsplicht heeft, aldus de aartsbisschop. "De biecht is misschien wel de enige mogelijkheid voor iemand die een schending heeft begaan of een kind dat is gekwetst om breder advies in te winnen."

In tegenstelling tot wat Want to Know beweert, heeft Hart nooit gezegd "dat seksueel misbruikte kinderen, via de priester een 'spirituele ontmoeting' met God kunnen beleven". Die frase is wel te herleiden naar een persverklaring die hij in september 2017 deed uitgaan. Die heeft als onderwerp echter de biecht, niet het misbruik.

"De biecht binnen de katholieke kerk is een spirituele ontmoeting met God via de priester. Het is een fundamenteel deel van de godsdienstvrijheid en wordt als zodanig erkend in de wet van Australië en vele andere landen. Dat moet hier in Australië zo blijven. Daarbuiten moeten alle vergrijpen jegens kinderen bij de autoriteiten worden gemeld, en wij zijn er absoluut aan toegewijd dat te doen."

Conclusie

Dat de Rooms-Katholieke Kerk in Australië decennialang faalde kinderen te beschermen tegen misbruik en in voorkomende gevallen misbruikers een hand boven het hoofd hield, staat buiten kijf. Maar dat de Australische aartsbisschop Denis Hart zou hebben gezegd dat seksueel misbruik van een kind door een priester een spirituele ontmoeting met God is, is feitelijk onjuist en zeer misleidend. Wij beoordelen de stelling dan ook als onwaar.

Door: NU.nl